<div align="center"> <h1>Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej \&quot;Mikołajki Folkowe\&quot;</h1> <h3>Festiwal Muzyki Ludowej \&quot;Mikołajki Folkowe\&quot; jest coroczną imprezą organizowaną od 1991 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i działającą w jego ramach Orkiestrę p.w. św. Mikołaja. Celem Festiwalu jest popularyzacja kultur</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.orkiestra.umcs.lublin.pl/mikolajki/index.html" rel="nofollow">www.orkiestra.umcs.lublin.pl/mikolajki/index.html</a></p> </div>